جدیدترینپربازدیدترینتصادفی

دانلودآهنگ جدیدترندازمیراث

50077 بازدید

Download New Music : Miras Called : Trend

دانلود آهنگ جدید میراث به نام ترند

دانلودآهنگ جدیدترندازمیراث

متن آهنگ میراث ترند

ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﻌﺎدی ﻛﻪ داری
ﺗﺮﻧﺪ ﻧﺎب اﻣﺴﺎﻟﻰ
ﺗﻮ ﻫﺮ زاوﻳﻪ ای ﻋﺎﻟﻰ
ﺗﺮاﺷﻴﺪﻧﺖ اﻧﮕﺎری
ﺑﺒﻴﻦ رخ ﻛﺎرو ﺑﮕﻮ دﻣﺶ ﮔﺮم
وﻳﻮ رو ﺑﺒﻴﻦ دﻣﺶ ﮔﺮم
ﭼﺸﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ دﻣﺶ ﮔﺮم
ﺧﻮﺷﺖ اوﻣﺪه دﻣﺶ ﮔﺮم
ﺣﺎﻟﺎ ﻛﺎﻟﻜﺸﻦ ﺟﺪﻳﺪه
دﻧﻴﺎ ﻣﺜﻠﺸﻮ ﻧﺪﻳﺪه
ﺟﺬاب ور ﭘﺮﻳﺪه
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻴﻜﻴﺶ ﻋﺠﻴﺒﻪ
ﺑﺒﻴﻦ رخ ﻛﺎرو ﺑﮕﻮ دﻣﺶ ﮔﺮم
وﻳﻮ رو ﺑﺒﻴﻦ دﻣﺶ ﮔﺮم
ﭼﺸﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ دﻣﺶ ﮔﺮم
ﺧﻮﺷﺖ اوﻣﺪه دﻣﺶ ﮔﺮم
ای وااای ﻛﻰ ﻣﺪ ﺷﺪی ای وااای
واﻳﺮال ﺷﺪی ای وااای
ﭼﻘﺪ ﺧﻮب ﺷﺪی ای وااای
ﺑﮕﻮ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ
وااای ﻛﻰ ﻣﺪ ﺷﺪی ای وااای
واﻳﺮال ﺷﺪی ای وااای
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪی ای وااای
ﺑﮕﻮ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ
اﻳﺸﻮن ﺧﻮاﻫﺮ ﻛﻮﭼﻴﻜﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺒﻰ
ﻧﺨﻴﺮ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻪ ﺑﻴﺒﻰ
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮب ﻣﻮﻧﺪﻧﺎ
ﺧﺎﻧﻮادﺗﺎً ﺗﺮﻧﺪﻳﺪ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﮕﻠﻴﺘﻮن ژﻧﺘﻮﻧﻪ
ﻫﺮ ﭼﻰ ﻣﻴﺨﻮرﻳﺪم ﻧﻮن دﻟﺘﻮﻧﻪ
ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﺤﺘﺮم ﺑﮕﻴﺪ
داﻣﺎدﺗﻮن ﺳﻠﺎم ﻣﻴﺮﺳﻮﻧﻪ
ﺑﮕﻴﺪ ﺷﺪ ﺷﺪ ﺷﺪ
ﻧﺸﺪ دﻳﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻢ
ﻣﻴﺮم ﻛﻴﺶ ﻟﺐ درﻳﺎ
ﺑﻪ اﻓﻖ ﺧﻴﺮه ﻣﻴﺸﻢ
ﺣﺎﻟﺎ ﻳﻜﻢ دﻳﮕﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨ، ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺪ …
ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺲ ﺑﺮووو
ﺑﺒﻴﻦ رخ ﻛﺎرو ﺑﮕﻮ دﻣﺶ ﮔﺮم
وﻳﻮ رو ﺑﺒﻴﻦ دﻣﺶ ﮔﺮم
ﭼﺸﺘﻮ ﮔﺮﻓﺖ دﻣﺶ ﮔﺮم
ﺧﻮﺷﺖ اوﻣﺪه دﻣﺶ ﮔﺮم
ای وااای ﻛﻰ ﻣﺪ ﺷﺪی ای وااای
واﻳﺮال ﺷﺪی ای وااای
ﭼﻘﺪ ﺧﻮب ﺷﺪی ای وااای
ﺑﮕﻮ ﻣﺎﺷﺎﻟﻠﻪ
وااای ﻛﻰ ﻣﺪ ﺷﺪی ای وااای
واﻳﺮال ﺷﺪی ای وااای
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪی ای وااای
بگوماشالله

Download Music

دانلود اهنگ در تلگرام
دانلود اهنگ در اینستاگرام
دانلود اهنگ در روبیکا
پخش آنلاین آهنگ میراث به نام ترند
: Trend

اشتراک آهنگ ترند از میراث در شبکه های اجتماعی

لینک کوتاه آهنگ میراث به نام ترند

کد پخش آنلاین آهنگ میراث به نام ترند در سایت و وبلاگ شما

آخرین موزیک های میراث

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.